Oude toestellen

bootSpeelboot

Speelboot “De Veilige Haven” deed eerst dienst als klein jachtje en werd na de grote renovatie in 1990 in de speeltuin als speelschip toegevoegd. Tot 2013 was dit de absolute topattractie van de speeltuin, door de kinderen werd vaak wereldontdekkertje en piraatje gespeeld op de boot. Door de slechte staat van het schip is er in 2013 afscheid genomen van de boot.

 

Vuurtoren

img_3703Vanaf 1990 t/m 2012 heeft deze vuurtoren dienst gedaan in de speeltuin, eerst vormde hij bij de boot samen met een aantal buizen een heuze pier, later verplaatste de toren naar een plekje achterin de speeltuin.